Haalbaarheidsstudie
 
Haalbaarheidsstudie
 

Haalbaarheidsstudie

Een gedegen haalbaarheidsstudie is de belangrijkste basis voor de start van een ontwikkeling. Een volledig inzicht in de opbrengsten en kosten zorgt voor een goede afweging om een ontwikkeling al dan niet te starten en dient gelijk om tijdens het ontwikkelproces de financiële kaders te bewaken.

De opbrengst van een project is zeer afhankelijk van de marktomstandigheden in de omgeving waar de realisatie voorzien is. Welke behoefte is er aan het te ontwikkelen product? En welk aanbod is er al in het bestaande productsegment? Belangrijke vragen die onderzocht moeten worden. Door het opstellen van een marktanalyse wordt inzicht verkregen in het verwachte opbrengstniveau.

Met betrekking tot de kostencomponent van een ontwikkeling stellen wij voor onze opdrachtgever stichtingskostenbegrotingen op van waaruit het ontwerpproces binnen de vastgestelde financiële kaders wordt gestuurd.

Direct contact opnemen