Home
 
 

Privacyverklaring BouwBusiness

BouwBusiness hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.
In deze privacyverklaring wordt onder andere aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd.


Inhoud:
1. Waarom zou u uw persoonlijke gegevens aan BouwBusiness verstrekken?
2. Aan wie kan BouwBusiness gegevens verstrekken?
3. Versturen wij ‘cookies’ naar uw computer?
4. Hoe worden de gegevens beschermd?
5. Welke rechten heeft u?
6. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?


1. Waarom zou u uw persoonlijke gegevens aan BouwBusiness verstrekken?
Het verstrekken van uw persoonlijke herkenbare gegevens geeft ons de mogelijkheid u een aantal voordelen te bieden:
- Wij kunnen met u contact opnemen om u verder te informeren naar aanleiding van een door u ingediende aanvraag
- Wij kunnen door u aangevraagde informatie naar u opsturen

2. Aan wie kan BouwBusiness gegevens verstrekken?
Het kan voorkomen dat wij aan derden een opdracht geven voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de (persoons)gegevens, die op onze websites of anderszins worden opgegeven. Verder kan het nodig zijn om uw gegevens aan derden te verstrekken, zodat we u een product of dienst kunnen leveren dat u bij ons heeft besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik daarvan is verboden. Ook geven wij persoonlijke gegevens vrij als we door de wet daartoe verplicht worden gesteld.

Verder zal BouwBusiness uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming.

BouwBusiness verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden wanneer zij uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.

3. Versturen wij ‘cookies’ naar uw computer?
Er worden geen cookies opgeslagen op uw computer.

4. Hoe worden de gegevens beschermd?
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. BouwBusiness gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers en firewalls.

5. Welke rechten heeft u?
Als u eenmaal uw persoonlijke herkenbare gegevens aan ons verstrekt hebt, hebt u het recht deze te wijzigen of te wissen. U dient hiervoor contact met ons op te nemen.

6. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?
Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van BouwBusiness kunt u contact opnemen met:

BouwBusiness
Stockholm 26
2993 LM Barendrecht
K.v.K Rotterdam K.v.K. Rotterdam 62062298
Telefoon 0180 – 85 12 21


Tenslotte
Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Dordrecht.

Vragen rondom de privacyverklaring kunt u ook aan ons stellen door contact met ons op te nemen.

Direct contact opnemen