De Bongerd
 

34 energieneutrale nultredenwoningen

Projectomschrijving:
Duurzaam woningbouwproject in Steenbergen. De bewoners van project de Bongerd hebben zeer duurzame woningen betrokken. Duurzaam in de zin van het nultredenconcept en duurzaam op het gebied van energieneutraliteit.

De opgave was om een 34-tal levensloopbestendige woningen aan de Molenweg te Steenbergen te realiseren. Het programma van eisen vraagt om een specifieke functionaliteit van de plattegrond, een nultredenwoning. Hierbij worden de basis functies van de woning volledig trap- en drempelloos aangeboden. De verkaveling laat het realiseren van een woning met een brede beuk toe (tot ca. 7,2m). In dit plan is gekozen voor een opzet van het buurtje waarbij 2 naastgelegen woningen steeds als een bajonet in elkaar grijpen.

Het energieconcept voor de Bongerd met de ambitie om een energieneutrale woning te realiseren is gebaseerd op de volgende principes:

  • Comfort: voorkomen van oververhitting en tocht.
  • Gebruikersvriendelijkheid: Low tech in de woningen waarbij ‘ingewikkelde’ technieken indien mogelijk buiten de woning en op een centrale plek in de wijk gerealiseerd worden; Gebruiksvriendelijke bediening en gemakkelijk inzicht in energieverbruiken door ‘slimme meter/thermostaat’.
  • Duurzaamheid buiten de woning door de woning aan te sluiten op een centrale warmteopwekking.

De meest zichtbare duurzaamheidstoepassingen zijn wel de daken die aan de zuidzijde volledig met PV-panelen (zonnecellen) zijn bedekt. De warmteopwekking voor de woningen is centraal geregeld en bestaat uit:

  • Een warmtepomp met bodemwisselaar als bron.
  • Een warmtepomp met buitenlucht als bron.
  • Een warmtekracht centrale (wkk, bron groen aardgas).
  • Verwarmingsketels voor piekverwarming bij lage buitentemperaturen (bron groen aardgas).

Alle benodigde elektra, zowel voor de apparatuur van de warmteopwekking alsmede de elektra die in het dagelijks gebruik benodigd is, wordt opgewekt door de PV-panelen op de daken. Op deze wijze wordt voldaan aan energieneutraliteit.

Onze betrokkenheid:
Onze betrokkenheid gedurende de ontwikkeling was gericht op het projectmanagement vanaf de schetsontwerpfase. Een van de selectiecriteria was dat het project binnen 12 kalendermaanden moest worden ontwikkeld en worden gebouwd. Tijdens de korte ontwikkelperiode hebben alle partijen op een centrale plek met elkaar samengewerkt om binnen de gestelde 3 maanden de volledige ontwikkeling af te ronden. Met een continue focus op financiële en technische haalbaarheid en in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en diens adviseurs is de ontwikkeling afgerond in een uitgebreide technische omschrijving en werktekeningen.

Opdrachtgever:Stichting Stadlander te Bergen op Zoom
Architect:Form Architecten
Adviseur energieconcepten:DWA
Bouwer:ERA Contour B.V.
Omvang:34 energieneutrale levensloopbestendige nultredenwoningen
Periode Ontwikkeling:Januari – Mei 2013
Bouwperiode:Juni 2013 –  December 2013


Expertises:

Projectmanagement | Contractmanagement

Direct contact opnemen
De Bongerd
de_bongerd_(10).jpgde_bongerd_(05).jpgde_bongerd_(14).jpgde_bongerd_(01).jpgde_bongerd_(20).jpgde_bongerd_(12).jpgde_bongerd_(25).jpg